Extra Pav Bhaji

Vegetable bhaji.

AED 12.50

Extra Chana

Spiced chickpeas.

AED 10.50

Extra Potato Bhaji

Spiced potatoes.

AED 08.00

Extra Bhatura (per pc)

Deep fried bhatura.

AED 06.00

Extra Pav (per pc)

Pav.

AED 02.50

Extra Poori (4 pcs)

Deep fried pooris.

AED 07.00

Sambar (Bowl)

Sambar.

AED 08.00

Rasam (Bowl)

Rasam.

AED 08.00

Extra Cheese

Cheese.

AED 04.00

Extra Butter

Butter.

AED 03.00

Extra Chutney

Coconut chutney.

AED 02.00